Logo

Sportongevallen

Het ongevaldocument moet binnen de 48u voorzien van een klever van u ziekenkas aan onze GC (Huybrechts Rudi) afgegeven worden en ALLEEN aan hem!

Je raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training:

Zorg ervoor dat je het formulier ‘Aangifte van ongeval’ in je bezit krijgt, dit formulier kan je bekomen via de secretaris of Voetbal Vlaanderen.
Zorg dat beide zijden van het formulier voldoende zijn ingevuld.

Medisch getuigschrift

Raadpleeg op eigen initiatief een arts naar keuze en vraag hem om deze zijde van het formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen.
OPGELET: zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, ‘JA’ bij ‘tussenkomst kinesitherapeut’ aanduidt en het aantal beurten vermeldt. Gebeurt dat niet, dan wordt kine NIET terugbetaald TENZIJ NA expliciete aanvraag en toelating van de KBVB.

Aangifte van ongeval

Kleef op deze zijde van het formulier een kleefbriefje van het je ziekenfonds en vul zelf de volgende items in:

  • Naam en voornaam van de gekwetste
  • Geboortedatum en adres van de gekwetste
  • Of de gekwetste al dan niet gedekt is door een privé hospitalisatieverzekering.
    Indien ja, noteer dan bijkomend de naam van de betreffende maatschappij
  • Functie van de gekwetste
  • Datum, uur en locatie van het ongeval
  • Of het ongeval tijdens een wedstrijd (officieel of vriendschappelijk) of tijdens een training gebeurde
  • Beschrijving van het ongeval
  • Dateer en onderteken het formulier (rechts beneden)

Bezorg het aan beide zijden ingevulde formulier aan de GC van de club:

Rudi Huybrechts
Grote Baan 25
3454 Rummen
huybrechts_rudi@hotmail.be

Dit formulier moet absoluut binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval de KBVB/VV Brussel bereikt hebben

Verdere afhandeling:

Een 10-tal dagen na de aangifte van het ongeval ontvang je van de club een ontvangstbewijs (annex genezingsattest) van de KBVB.
Laat dit formulier na herstel door de behandelende geneesheer invullen en bezorg het daarna (al dan niet samen met de gemaakte onkostennota’s) terug aan de GC Deze zal het op zijn beurt doorsturen naar de KBVB.

Gedetailleerde uitleg hoe je hierbij dient te werk te gaan kan je lezen in een bijgevoegd schrijven dat je samen met bovenvermeld ontvangstbewijs van de GC zal ontvangen.